تاریخ بروز رسانی:   

ارتباط با حراست

نام ونام خانوادگی : علیرضا هنرآموز
پست سازمانی : رئیس اداره حرا ست

حوزه ماموریت :

  • اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمان
  • اداره جمع آوری وفروش اموال تملیکی استان
  • بیمه های دولتی وخصوصی

تاریخ(*)
Invalid Input

نام و نام خانوادگی(*)
Invalid Input

کد ملی(*)
Invalid Input

شماره تماس(*)
Invalid Input

موضوع(*)
Invalid Input

شرح(*)
Invalid Input

فایل پیوست(*)
Invalid Input

پاسخ مسئول(*)
Invalid Input