نظرسنجی

نام و نام خانوادگی
Invalid Input

شماره تماس
Invalid Input

نشانی پست الکترونیکی
Invalid Input

نام اداره مورد مراجعه
Invalid Input

تاریخ مراجعه
Invalid Input

آیا برای اولین بار است برای خدمات گیری به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان مراجعه نمودید؟
Invalid Input

برای اخذ چه خدمتی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان مراجعه نمودید؟
Invalid Input

رضایت شما از نحوه ارایه خدمات کدام یک از موارد ذیل است.
Invalid Input

لطفا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید.
Invalid Input