تاریخ بروز رسانی:   

تنگناههای اقتصادی

نوشته شده توسط Administrator در .

-  قرار گرفتن استان در منطقه کویری با بارندگی کم و توزیع نامناسب زمانی و مکانی نزولات جوی, خشکی منطقه و فصلی بودن آبدهی اکثر ردوخانه ها

2-  عدم وجود راه های ارتباطی و امکانات حمل و نقل مناسب با نوع محصول تولیدی

3- عدم وجود صنایع تبدیلی و جنبی برای جلوگیری از فساد محصولات کشاورزی

4- وجود سازمان ها و ارگانهایی که به طور موازی فعالیت می کنند

5- عدم تکنولوژی مناسب و مدرن در بخش معادن و کشاورزی

6- عدم ریسک پذیری سرمایه گذاران در توسعه صنایع و معادن

7- وجود رویه های متفاوت در بانکها

8- عدم شناخت کافی از بازارهای بین المللی و نبود اطلاعات مورد نیاز صادر کنندگان و تولیدکنندگان