• اخبار و اطلاعیه ها
  • روابط عمومی
1396/01/16
2017-04-05-05-34-40لیست خدمات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان شناسنامه نهایی خدمات
1395/10/27
2017-01-16-15-01-19پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران و متعاقب آن شروع جنگ تحميلي، تمركز دولت بر بسيـاري از صنايع و فعـاليت هاي اقتصادي كشور امري...
1395/10/27
2017-01-16-15-01-14تاريخچه سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در تيرماه سال 1354 و به منظور هدايت و انجام مجموعه اي از وظايف ،كه پيشتر توسط دستگاههاي مختلف...
1395/10/27
2017-01-16-15-01-10به­ منـظور تسهـيل و تسريع در انجـام وظايف قـانوني سـازمان سرمايه­گذاري در زمينه­هـاي تشويق و حمايت از سـرمايه­گذاري خارجي در كشور "مركز خدمات سرمايه گذاري...
1395/10/16
2017-01-05-08-44-36« فرآيند های مرتبط با ارباب رجوع سازمان امور اقتصادی و دارايي استان کرمان – معاونت هزينه و خزانه معين استان » رديف عنوان...

مقدمه

نوشته شده توسط Super User در .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران و متعاقب آن شروع جنگ تحميلي، تمركز دولت بر بسيـاري از صنايع و فعـاليت هاي اقتصادي كشور امري اجتناب ناپذير مي نمود به گونه اي كه در صدر اصـل (44) قانون اساسي نيز بسياري از فعاليت هاي مهم و پايه اي شامل بانكداري، تامين نيرو، صنايع مادر و پايه و ...، دولتي و تحت مالكيت دولت منظور شده بود و مالكيت فعاليت هاي مذكور خصوصاً در شرايط حساس دوران جنگ تحميلي در اختيار كامل دولت قرار گرفت.

تاريخچه قوانين خصوصي سازي دركشور

•     قبل از انقلاب اسلامي، تا برنامه اول توسعه (1368- 1354)

•     خصوصي‌سازي در قانون برنامه اول توسعه (1372ـ1368)

•     خصوصي‌سازي در قانون برنامه دوم توسعه (1378ـ1374)

•     قانون واگذاري سهام دولت به ايثارگران وكارگران مصوب 1373

•     واگذاري سهام دولتي در قوانين بودجه سنواتي(1379 – 1377)  

•     خصوصي‌سازي طي برنامه سوم و چهارم توسعه (1383ـ1379) و (1388ـ1384)

•      قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل 44قانون اساسي(1387)