تاریخ بروز رسانی:   

اهداف تحول اداری

نوشته شده توسط Administrator در .

- انجام مطالعه و بررسی راهکارهای عملیاتی و اجرایی در زمینه بهبود و توسعه مدیریت

ایجاد انسجام در اجرا ، نظارت و پیگیری امور مربوط به نوسازی اداری

- عملیاتی شدن سیاست ها ، برنامه ها و طرحهای تحول در نظام اداری